Verksamhet

Gudstjänst

Varje söndag firar vi Gudstjänst. Vi sjunger tillsammans, lyssnar till ordets predikan. Vi avslutar i regel varje Gudstjänst med kyrkkaffe.

Hemgrupper

Vi samlas i hemmen och umgås. Ber och läser bibeln.

Bibelläsning och bön

Varje onsdag samlas vi i kyrkan för att tillsammans läsa bibeln och be.