Predikan med Debora Svedman från Gudstjänsten i Pingstkyrkan i Nässjö den 23 augusti 2020

Pingstkyrkan i Nässjö
Predikan 23 augusti
/