Predikan med Marcus Svedman från Gudstjänsten i Pingstkyrkan i Nässjö den 13 september 2020

Pingstkyrkan i Nässjö
Predikan 13 september
/