Om Församlingen

Om Pingstkyrkan i Nässjö

Pingstkyrkan i Nässjö är en medelstor pingstförsamling på ca 260 medlemmar.

Vi har antagit en vision:

Vi vill vara en öppen, kärleksfull och relations-skapande gemenskap där vi:

  • lever nära Jesus och är beroende av den helige Ande
  • gör Jesus känd och efterföljd
  • visar omsorg om varje människa
  • utvecklar personliga och andliga gåvor

Pingstförsamlingen i Nässjö har funnits sedan 1920 och bildades då under namnet Elimförsamlingen.

Vår tro
Här följer en kort beskrivning av vår tro. För en mer grundläggande beskrivning hänvisar vi till de klassiska kristna trosbekännelserna (den Apostoliska och den Niceanska) samt till PEF (Pentecostal European Fellowship) och PWF (Pentecostal World Fellowship).

Gud

Vi förenar oss med klassisk kristen tro som säger att det finns en Gud och att denne Gud är treenig. Gud är Fader, Son och Helig Ande. Vi tror att Gud har skapat allt levande och det universum vi lever i.

Skapelsen

Vi tror att jorden och alla himlakropparna är skapade av Gud. Gud har från början haft en tanke och ett syfte med sin skapelse. Skapelsen är från början god och vi människor är satta att förvalta vårt hem jorden efter bästa förmåga.

Människan

Vi tror att människan skapades till Guds avblid för att leva i gemenskap med honom. Människan valde att bryta vänskapen med Gud genom att gå sin egen väg och inte leva efter Guds vilja. Genom att bryta med Gud kom synden in i världen och synden förde med sig döden.

Frälsningen

Vi tror att människan i grunden är guds egen avbild och att hon är god men att synden skiljde oss från Gud och har medfört att vi inte längre är det vi borde vara. Vi är i behov av hjälp för att komma ur det tillstånd som vi nu lever i. Därför sände Gud Sonen (den andre personen i Gudomen) till världen, för att rädda (frälsa) människan. Vi känner Sonen som den historiske människan Jesus från Nasaret. Jesus var helt unik. Han var fullt ut både Gud och människa. Trots att han levde över trettio år på jorden så syndade han aldrig. Därför kunde han bryta syndens förbannelse över mänskligheten och vinna seger över döden, så att var och en som tror på att Jesus är Guds Son och åkallar hans namn blir frälst (räddad). Genom Jesus får vi förlåtelse för all synd och hans gåva till oss är evigt liv och återupprättad gemenskap med Gud.

Dopet

Det kristna livet börjar när en människa bekänner Jesus som Herre i sitt liv. Dopet är en handling där man bekänner att Jesus är Herre och att man vill lämna sitt gamla liv bakom sig och börja leva ett nytt liv tillsammans med Jesus.

Andedopet

När Jesus lämnade lärjungarna för att återvända till sin Fader i himlen så lovade han dem att sända en hjälpare, den helige Ande, som skulle ge dem kraft att göra Jesu vilja på jorden. Lärjungarna fick ta emot den hjälpen på pingstdagen. Det var en händelse som manifesterades med övernaturliga inslag, detta kallar man för andedop. Vi tror att varje kristen kan få vara med om samma upplevelse även idag. Vi behöver den helige Ande och hans kraft för att kunna göra det som Gud önskar.

Himlen

Himlen är den plats som finns förberedd för alla människor som tagit emot Jesus som sin frälsare. Himlen är en fullkomlig plats där ingen nöd eller någon synd existerar. Där kommer de frälsta att leva tillsammans med Gud för evigt.

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds ord till mänskligheten och innehåller sanningen om vem Gud är och vem människan är. Gud inspirerade människor att skriva och bevara det skrivna genom årtusenden och idag kallar vi dessa heliga skrifter för Bibeln. Därför är det viktigt för oss att tro och leva så som Bibeln lär.