Hela Livet

Här finns plats för alla

Vi vill ha verksamhet och ge utrymme för alla åldrar

Vi i Pingstkyrkan tycker det är viktigt med en miljö där det finns plats för dig, din familj och dina vänner. Därför har vi samlingar med olika fokus. Vi har sett genom åren att det är svårt att ha en lokal som passar alla. Därför har vi Skattkammaren med ett fokus på att ha en miljö som lämpar sig för allt från småbarn till något äldre barn. Samtidigt ser vi att ungdomar har andra behov och där tror vi att miljön vi har i Industrin skall vara mer lämpad.

Vi vill även ha olika grupper som passar mitt i livet, där livets svårigheter ger oss behov av att stöta och blöta Bibeln. Där vi tillsammans får visa att vi har våra tvivel, för vem har inte det någon gång ibland? Vi tror tvivlet är en styrka som rätt använt kan vara ett verktyg som hjälper tron att växa.

Barn - Skattkammaren

För barn har vi egna samlingar i Pingstkyrkan i Nässjö. Vi är också glada att vi har egna lokaler - Skattkammaren - för barnens samlingar. Varför undrar någon? För Gud och Jesus är barnen viktiga. Därför vill vi att det ska vara så i vår kyrka också. Barnen ska kunna vara med och uppleva kyrka på sina villkor. I våra barnaktiviteter vill vi kombinera det kristna budskapet med glädje och gemenskap. Vi bygger relationer, med Gud och med varandra, och vi har roligt tillsammans.

Ung - Industrin

Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och tror att det är viktigt att satsa på den yngre generationen. Därför har vi kvällar där ungdomar kan samlas, få lära känna Gud och bara ha roligt. Vi tror på en kombination av att ungdomar får höra bibelns budskap och att göra det som de tycker är roligt. Vi har därför satsat på egna lokaler – Industrin.

Pensionärer är behövda

Vi vill som kyrka finnas till för alla åldrar. Tyvärr ser vi att samhället många gånger inte räknar med att alla människor kan "bidra". Pensionärer och äldre människor tillhör många gånger en grupp som inte räknas med. Vi vill visa att en människa är lika mycket värd genom hela livet – vi vill räkna med pensionärerna. Därför skapar vi
meningsfulla mötesplatser och aktiviteter för pensionärer som ger livskvalité.

Vi vet att den som levt ett långt liv har mycket livserfarenhet och ger värdefulla perspektiv, därför vill vi gärna att pensionärer är med som ledare i våra olika verksamheter.

Bli Kristen / Dop

Att bli kristen handlar om att tro att Jesus är Guds Son och bekänna honom som Herre i sitt liv, och tro att han dog på ett kors och uppstod igen från de döda. Om du med dina ord bekänner ”att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.” Om du tror på Jesus och vill följa honom blir du en kristen. Du är räddad (frälst).

Dopet hör också till att bli en kristen. Jesus säger: ”Den som tror och blir döpt skall räddas” (Mark 16:16) I Pingstkyrkan tror vi på och praktiserar troendedop. Det betyder att vi bara döper den som själv har gett uttryck för att han/hon tror på Jesus och vill följa honom.

Frågor om kristen tro?

Om du har frågor om att bli kristen eller vill låta döpa dig, tveka inte att ta kontakt med oss.

Bön & lovsång

Vi tror Gud hör när vi ber. Många av oss berättar gärna om hur Gud svarar på bön på de mest fantastiska sätt. Därför ber vi inte bara Gud om saker. Vi tackar också honom för allt han gör för oss. Det gör vi bland annat genom att sjunga lovsånger.

Vi beder inte bara för att få, utan för att vi tror vi behöver det -  bönen förändrar oss som människor.

Varje vecka ges flera tillfällen för bön och lovsång.

Tro och Tvivel

Vi vill på alla sätt stärka din tro på Jesus och bidra till att din tro på Jesus genomsyrar din vardag. Tron stärks när vi tillsammans läser Bibeln, hör predikan, ber, sjunger och delar livet med varandra. Vi tror det är viktigt att mötas såväl i större grupp (gudstjänster/möten) som i mindre grupper (vi kallar dem hemgrupper). Du är välkommen till både gudstjänst i kyrkan och att vara med i en hemgrupp.

Vi vet att där det finns tro kan det också finnas tvivel. Ingen av oss är färdig i tron, därför behöver vi varandra så tron kan stärkas när vi tvivlar. Tillsammans kan vi hjälpa varandra både i tro och genom tvivel.