Arbetsgrupper – trosmålsättning

Under flera år arbetade olika grupper för att komma med förslag på att utveckla församlingens verksamhet och undersöka framtida lokalbehov. Dagisgruppen Vid församlingsmöte den 9 juni 1990 lämnades information från Nässjökommun om att man inte anser församlingens lokaler lämpliga fördagisverksamhet. Arbetsgruppen avslutade där med sitt arbete. Renoveringsgrupp och utvecklingsgrupp Vid församlingsmöte den 6 augusti 1990…

Läs mer

Bibelmaraton – en gemensam satsning i Nässjö

Efter en tid av förberedelser och ett tidigare principbeslut i församlingen genomfördes Bibelmaraton den 22-25 november 1990 som en ekumenisk satsning. Under dessa dagar samlades över 100 000 kronor in för att användas i en bibelsatsning i Rumänien.Närmare 400 personer deltog i genomläsningen av Bibeln som tog totalt 85 timmar och direktsändes i närradion. För…

Läs mer

Närradio, Singspiration, Café 16

Vid administrationsmötet den 3 mars 1984 beslutade församlingen att bygga om en lägenhet till närradiostudio. I samma möte tas också beslut om att hos Nässjö närradioförening söka tillstånd för sändningar i närradio. Programmen startade den 3 oktober 1986. Andra utåtriktade satsningar var Singspiration i adventstid i kyrkan och Café 16 på Kulturhuset Pigalle med medverkan…

Läs mer

Församlingen och skolan

Grundskolan genomgick under 1960-, 1970- och 1980-talen en omfattande reformering och förändring genom nya läroplaner (Lgr 69) och (Lgr 80) samt regeringens proposition om samlad skoldag (1975/76:39). I Lgr 69 betonas vikten av samarbetet mellan hem, skola och samhälle. I Lgr 80 betonas bland annat livsåskådningsfrågor, samlevnadsfrågor, familjefrågor och elevens delaktighet. I propositionen om en…

Läs mer

Nytt missionsuppdrag

Under några år i början av 1970-talet var Birgitta och Thord Dahl medarbetare i församlingen. Efter en studietid i USA upplevde de en kallelse att gå in i ett missionsarbete i Bangladesh. Vid församlingens årsmöte den 6 januari 1973 väcktes frågan om församlingen kunde vara med i detta missionsarbete och det definitiva beslutet tas den…

Läs mer

Nya verksamheter

Vid församlingsmöte den 11 april 1968 tas två viktiga beslut som kom att få stor betydelse i det fortsatta arbetet. Till sammankallande för en planerad sjukbesökskommitté valdes /…/ som tackade för förtroendet och underströk betydelsen av att komma igång med denna uppgift. I samma församlingsmöte tas beslut om en kommitté som får i uppdrag ”för…

Läs mer

Invigningshögtid av en ny ombyggd kyrka

Under flera år pågick olika samtal och förberedelsearbete för att bygga om församlingens fastighet vid Brogatan. I 1963 års årsredovisning nämns att man fortfarande saknar ritningar för en ombyggnad men ett arbete pågår. Bland annat måste de ekonomiska förutsättningarna lösas. 1965 fick en byggnadskommitté i uppdrag att komma med förslag på renovering av fastigheten. 1967…

Läs mer

Nytt liv-offensiv i Nässjö

Vid ett församlingsmöte i maj 1966 behandlades en fråga angående en ekumenisk Nytt Liv-offensiv i Nässjö. Från Nässjö Kristna Samarbetskommitté uppläste föreståndaren en skrivelse där församlingen uppmanades delta i en gemensam tältmötesserie hösten 1967 med pastor Bertil Pålsson som talare. Församlingen ställde ett krav: Församlingen beslutade att under förutsättning att pastor Pålsson kommer som talare,…

Läs mer

Nya missionsuppdrag

Församlingen engagerades 1958 i ett missionsuppdrag genom missionär Marianne Henriksson. Hon kom först till Lemera, men efter oroligheter fick hon tillsammans med många andra fly till Bujumbura. Församlingen var också engagerad genom Rut Johansson i ett arbete i Korea i samarbete med Rädda Barnen. Vid årsmötet 1963 fattades ett principbeslut om att anta Maj-Lis Jogbrandt…

Läs mer

Utåtriktad verksamhet

Församlingen sökte i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet att arbeta mer utåtriktat genom att söka tillstånd att arrangera möten på Södra Torget. I ett församlingsmöte meddelas att myndigheterna givit församlingen tillstånd att hålla möten på SödraTorget. Församlingen får också tillstånd att från kyrkan en halvtimma varje söndagskväll genom högtalare utsända sång och…

Läs mer