Arbetsgrupper – trosmålsättning

Under flera år arbetade olika grupper för att komma med förslag på att utveckla församlingens verksamhet och undersöka framtida lokalbehov. Dagisgruppen Vid församlingsmöte den 9 juni 1990 lämnades information från Nässjökommun om att man inte anser församlingens lokaler lämpliga fördagisverksamhet. Arbetsgruppen avslutade där med sitt arbete. Renoveringsgrupp och utvecklingsgrupp Vid församlingsmöte den 6 augusti 1990…

Läs mer

Bibelmaraton – en gemensam satsning i Nässjö

Efter en tid av förberedelser och ett tidigare principbeslut i församlingen genomfördes Bibelmaraton den 22-25 november 1990 som en ekumenisk satsning. Under dessa dagar samlades över 100 000 kronor in för att användas i en bibelsatsning i Rumänien.Närmare 400 personer deltog i genomläsningen av Bibeln som tog totalt 85 timmar och direktsändes i närradion. För…

Läs mer

Närradio, Singspiration, Café 16

Vid administrationsmötet den 3 mars 1984 beslutade församlingen att bygga om en lägenhet till närradiostudio. I samma möte tas också beslut om att hos Nässjö närradioförening söka tillstånd för sändningar i närradio. Programmen startade den 3 oktober 1986. Andra utåtriktade satsningar var Singspiration i adventstid i kyrkan och Café 16 på Kulturhuset Pigalle med medverkan…

Läs mer

Församlingen och skolan

Grundskolan genomgick under 1960-, 1970- och 1980-talen en omfattande reformering och förändring genom nya läroplaner (Lgr 69) och (Lgr 80) samt regeringens proposition om samlad skoldag (1975/76:39). I Lgr 69 betonas vikten av samarbetet mellan hem, skola och samhälle. I Lgr 80 betonas bland annat livsåskådningsfrågor, samlevnadsfrågor, familjefrågor och elevens delaktighet. I propositionen om en…

Läs mer