Richard Gunning är evangelist med ett hjärta för de onådda. Richard är grundare av och ledare för Reach the Unreached på Nord Irland. Richard kommer att tolkas till svenska.