Invigningshögtid av en ny ombyggd kyrka

Under flera år pågick olika samtal och förberedelsearbete för att bygga om församlingens fastighet vid Brogatan. I 1963 års årsredovisning nämns att man fortfarande saknar ritningar för en ombyggnad men ett arbete pågår. Bland annat måste de ekonomiska förutsättningarna lösas.

1965 fick en byggnadskommitté i uppdrag att komma med förslag på renovering av fastigheten.

1967 meddelade Nässjö kommun att man vill på grund av trafiksituationen skära av hörnet på fastigheten Brogatan-Rådhusgatan.

1968 begärde församlingen byggnadslov för renovering av fastigheten enligtritningsförslag från arkitekt Alf Moregård.

Under tiden som ombyggnaden pågick hyrde församlingen vissa lokaler i Centralskolan.

1970 invigdes den nya och ombyggda Pingstkyrkan i en högtid den 31 januari-1 februari.

Byggnadskommittén överlämnade kyrkan till församlingen och äldstekåren läste valda bibeltexter varefter kyrkan förklarades invigd.

Sveriges Radio i Pingstkyrkan

Vid ett församlingsmöte den 17 januari 1970 tackade församlingen ja till ett erbjudande från Sveriges Radio och TV att medverka i ett dokumentärprogram med titeln 350 medlemmar. Inspelningen gjordes under några dagar i februari.

Syftet med programmet var att spegla ett tiotal församlingsmedlemmars vardagsmiljö. ”Vi vill visa att församlingens medlemmar finns och fungerar överallt”, säger producenten Bengt Axelsson i en intervju.

Programmet som sändes under pingsthelgen 1970 fick stor uppmärksamhet i pressen.