Nytt missionsuppdrag

Under några år i början av 1970-talet var Birgitta och Thord Dahl medarbetare i församlingen. Efter en studietid i USA upplevde de en kallelse att gå in i ett missionsarbete i Bangladesh.

Vid församlingens årsmöte den 6 januari 1973 väcktes frågan om församlingen kunde vara med i detta missionsarbete och det definitiva beslutet tas den 4 mars 1973.

Läs mer i bifogad fil