Nytt liv-offensiv i Nässjö

Vid ett församlingsmöte i maj 1966 behandlades en fråga angående en ekumenisk Nytt Liv-offensiv i Nässjö.

Från Nässjö Kristna Samarbetskommitté uppläste föreståndaren en skrivelse där församlingen uppmanades delta i en gemensam tältmötesserie hösten 1967 med pastor Bertil Pålsson som talare.

Församlingen ställde ett krav:

Församlingen beslutade att under förutsättning att pastor Pålsson kommer som talare, sluta upp kring den föreslagna tältmötesserien.

I årsberättelsen från 1967 skrivs kortfattat om satsningen:

Gemenskapen med stadens olika kristna fraktioner är likaså god och blev praktiskt prövad i den långa Nytt Liv-offensiven 10/8-22/9. Berthil Paulsson predikade, George Harris solist.

Lite fakta om Nytt Liv-kampanjer

Berthil Paulson samarbetade nu med sångare och mötesledare som George Harris (som senare blev skådespelare), Nils Börge Gårdh, Jan Sparring, Dan Eclundh och framför allt Jan Erixon som efterträdde Berthil Paulson som ansvarig för kampanjerna. Nytt Liv-kampanjer hölls i till exempel Lidköping, Trollhättan, Alingsås, Sollentuna, Nässjö, Borås och Tranås, så gott som alltid i ekumenisk regi.

Dagens Bibelord

I det ekumeniska arbetet i Nässjö var församlingen representerad i Nässjö Kristna Samarbetskommitté, Kristna Ungdomsrådet, Söndagsskolrådet samt Frikyrklig Studieförbundet.

Andra gemensamma ekumeniska satsningar var Dagens Bibelord med bibelord för varje dag, Evangeliska Alliansens Bönevecka och under sommaren möten i Stadsparken.