Nya verksamheter

Vid församlingsmöte den 11 april 1968 tas två viktiga beslut som kom att få stor betydelse i det fortsatta arbetet.

Till sammankallande för en planerad sjukbesökskommitté valdes /…/ som tackade för förtroendet och underströk betydelsen av att komma igång med denna uppgift.

I samma församlingsmöte tas beslut om en kommitté som får i uppdrag ”för hjälp åt människor som hamnat i alkoholismens bojor”.

/…/ nämnde om värdet hos en människa inför Gud samt manade för förbön i detta viktiga arbete.

Kommitténs engagemang växte allteftersom och blir så småningom den verksamhet som går under namnet Oasen.

Vid ett församlingsmöte den 1 september 1968 tas beslut om en del kommande arrangemang under en del av 1969:

21-26 januari Bön- och församlingsvecka
16-22 februari Vintervecka för ungdom
Mars Marsoffensiv
24 maj-8 juni Tältmöten
23-28 juni Arbetsvecka
5-10 augusti Tältmöten i Solberga
12-16 augusti Ungdomsvecka
16-31 augusti Tältmöten

Nya stadgar fastställdes slutligen efter olika delbeslut den 2 februari 1969.