Nya missionsuppdrag

Församlingen engagerades 1958 i ett missionsuppdrag genom missionär Marianne Henriksson. Hon kom först till Lemera, men efter oroligheter fick hon tillsammans med många andra fly till Bujumbura.

Församlingen var också engagerad genom Rut Johansson i ett arbete i Korea i samarbete med Rädda Barnen.

Vid årsmötet 1963 fattades ett principbeslut om att anta Maj-Lis Jogbrandt som missionär i Thailand. Vid ett församlingsmöte i februari 1963 besöker Maj-Lis Jobrandt församlingen och berättar om sin kallelse.

Läs mer i den bifogade filen.