Närradio, Singspiration, Café 16

Vid administrationsmötet den 3 mars 1984 beslutade församlingen att bygga om en lägenhet till närradiostudio. I samma möte tas också beslut om att hos Nässjö närradioförening söka tillstånd för sändningar i närradio. Programmen startade den 3 oktober 1986.

Andra utåtriktade satsningar var Singspiration i adventstid i kyrkan och Café 16 på Kulturhuset Pigalle med medverkan av bland annat strängmusik, blandad kör, barnkör och ungdomskör samt vid vissa tillfällen inbjudna gäster.

Läs mer…