Kyrkbygge och mission

Den nybildade Elimförsamlingen hyrde från början olika lokaler för gudstjänster och andra samlingar. En viktig fråga blev lokalfrågan. Den 28 juni 1921 bildades en ekonomisk förening som fick namnet Elimförsamlingens byggnadsförening u. p. a. Vid bildandet anmälde sig 12 medlemmar till föreningen. För att bli medlem betalade man först en inträdesavgift på 50 öre och därefter en årsavgift på en krona.

Från myndigheterna kom krav att för att bygga kyrka på tomten vid Brogatan måste man också bygga bostäder. Invigningshögtiden av den nya kyrkolokalen hölls den 21-22 juli 1922. Församlingen kom sedan att betala hyra och ekonomiskt stödja byggnadsföreningen fram till 1949. Den ekonomiska situationen för byggnads-föreningen – och församlingen – var under många år mycket pressad. Olika insamlingsresor gjordes för att stödja församlingen.

I tidningen Evangelii Härold uppmanade pastor Lewi Pethrus att ekonomiskt stödja ”vännerna i Nässjö”. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm inbjöd till en speciell bön- och offerdag för Nässjö.

Mission till ”hednaländer”

En av de missionärer som Elimförsamlingen tidigt fick kontakt med var Arthur Conney, som arbetade i norra Indien. 1924 beslutar exempelvis församlingen om en insamling till denne missionär.

Ordföranden läste upp ett brev från missionär Conney vari Conney berättar om sina erfarenheter från hedland där han vistas.

Från 1931 stödjer församlingen regelbundet missionär Artur Conney genom offerdagar sista söndagen i månaden. En annan missionär som församlingen tidigt fick kontakt med var Karin Komet som också arbetade i Indien. Söndagsskolans kollekter förmedlades via henne till ”lilla Filis”.
Församlingen tog regelbundet emot det man kallade ”missionärskandidater”. Dessa ”kandidater” förberedde sig för olika missionsuppdrag.