”Jag älskar söndagsskolan”

Söndagsskola är utan tvekan den äldsta verksamhetsformen för barn i den nybildade pingstförsamlingen. I en kassabok från 1922 finns uppgifter om att församlingen haft kostnader för söndagsskola.

I ett församlingsmöte den 10 december 1923 beslutade församlingen att inbjuda till söndagsskolfest.

Församlingen beslutade att hava Söndagsskolfest 2 dag Jul kl 3 em och beslutade att hava festen offentlig.

Söndagsskolan hade från början en egen kassa där man också valde speciella revisorer för detta ändamål. Ansvaret för den särskilda kassan för söndagsskolan överfördes så småningom till församlingen. Inför julen 1927 tog församlingen beslut om ”bekläda några barn tillhörande mindre bemedlade församlingsmedlemmar om sådana finnes”.

I tidskriften Evangelii Härold kunde man få del av textutredningar under den samlade rubriken ”För söndagsskolan”. Under många år följde man en internationell textplan med fakta om bibeltexten. Söndagsskollärarna samlades, enligt protokoll, till gemensamma lärarmöten. Söndagsskolan skulle tydligen, sett ur ett vuxenperspektiv, ha en roll som uppfostrare. I sångboken Söndagsskolans Segertoner finns sångtexter som belyser detta.

Jag älskar söndagsskolan och villigt skyndar dit
Att där bland barnen sjunga och lära med allt flit
Jag vill ej dagen spilla i lättja synd och lek
Jag skyr den onda världen och falska vänners svek.

Nr 190 – Söndagsskolans Segertoner

Har du gjort nånting för Jesus i dag?
Har du gjort nånting för Jesus i dag?
Har du varit snäll och rar mot din syster, mor och far?
Har du gjort nånting för Jesus i dag?

Nr 3+3 – Söndagsskolans segertoner

Från 1929 beslutade församlingen att inbjuda till det man kallar ”offentliga barnmöten”. Dessa barnmöten hade en friare form än söndagsskolan och var öppen för alla åldrar.