Från bönering till församling

Åren 1918 och 1919 samlades ett antal personer i det som beskrivs som bönering. Man samlades i hemmen eller hyrde in sig i olika lokaler, bland annat i en IOGT-lokal och i stadshuset. Böneringen fick besök av olika gästpastorer som vid den tiden var ledande i den unga pingstväckelsen. Namn som nämns är Birger Zettersten, Carl Widmark och Axel Karlsson. Carl Widmark hade visst stöd från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm för att resa runt och uppmuntra bönegrupper ”som stod fria utanför samfunden”.
Så småningom väcktes en tanke att bilda en egen församling.

Bland de fria vännerna i Nässjö har det varit en längtan att få en fri Guds församling till stånd. Den 3 september 1920 samlades böneringen till ett möte då vi under bön om Guds ledning ordnades oss till en fri församling.

Församlingen bildades av 15 personer och antog namnet Elim. De som bildade församlingen var enligt tillgängliga uppgifter födda mellan åren 1849 och 1896. Församlingen markerade sin frihet genom att i protokoll anteckna att ”stadgar finns inte utom bibeln”. Församlingens förste föreståndare var Karl Simon Gard.

Vi har som församling haft vårt första uppbyggelsemöte den 22-24 oktober.
Redan första mötet samlades mycket folk, många av nyfikenhet. De som kommo till första mötet fortsatte att komma på de övriga mötena, och skaran växte, så att de två sista mötena rådde stor trängsel, och mycket folk fick gå hem av brist på utrymme. Vi måste hålla våra möten i en godtemplarlokal. dock tro vi att Gud skall giva oss en annan lokal.

Vi har kallat br Daniel Holm från Kölingared att vara vår predikant från och med 1 november 1920.

Under den första tiden genomfördes dopförrättningar i Huskvarna. Minst åtta personer döptes under tiden januari till april år 1921. Även under 1922 genomfördes flera dopförrättningar i Huskvarna.