Nya behov, ny verksamhet

Under senare delen av 1980-talet och under de första åren av 1990-talet skedde flera samhällsförändringar som kom att påverka församlingens barn- och ungdomsarbete. Det blev allt svårare för församlingen att bedriva söndagsskolor.
Det uppstod också brist på ledare.
1987 nämns i årsberättelsen söndagsskolor i Pingstkyrkan, på Långgatan och på Sörängens folkhögskola.

Hagarydsskolan

Församlingen hade under några år genomfört olika verksamheter i Åkerområdet, bland annat på Ängsviolens dagis och i Hultetskolan. Studieförbundet ABF hade en öppen förskola i Åker som skulle läggas ned. Församlingen fick då en förfrågan om att tillsammans med Vuxenskolan ta över denna verksamhet. Vid församlingsmöte den 10 september 1995 beslutas ”att gå in i detta arbete”.

Så småningom kom beslut om från Nässjö kommun att lägga ned Hultetskolan. Vid församlingsmöte 12 november 1995 lämnades information från samtal med representanter för Nässjö kommun om ett erbjudande till församlingen att köpa Hagarydsskolan.

Skolan skulle förutom förskola också kunna användas för en ökad satsning på barn- och ungdomsarbete. En verksamhet riktad mot pojkar i de nedre tonåren ansågs särskilt angelägen.

Vid församlingsmöte den 10 december 1995 fattades ”enhälligt beslut att köpa fastigheten Hagarydsskolan”. I samma möte beslutades också om att lämna in en ansökan till arvsfonden för satsning på ungdomslokaler i Hagarydsskolan.
(Senare meddelades det att 50 000 kronor har beviljats i bidrag).

I årsberättelse för verksamhetsåret 1997 sägs att Hagarydsskolan ”alltmer visat sig vara en resurs när det gäller att nå barnen och deras föräldrar”. Den öppna förskolan har öppet fem dagar i veckan och omkring hundra föräldrar och 175 barn har under året besökt förskolan.

I årsberättelse för verksamhetsåret 1999 nämns under rubriken barn-och
ungdomsarbetet följande:

 • Söndagsskola/Söndagsgruppen i Pingstkyrkan
 • Öppna förskolan i Hagaryd
 • Tisdagsträffen – barnträff i Hagaryd
 • Snilleblixtarna – uppfinnargrupp i Hagaryd
 • Jesus Kids – barnkör i Pingstkyrkan
 • Tonår i Hagaryd
 • Innebandy i Missionskyrkan
 • Ungdomssamlingar i Pingstkyrkan
 • Café Oasen i Pingstkyrkan
 • Sportlovaktiviteter
 • Långserumsläger
 • Barnmöten i Tältet vid Sporthallen
 • Skolbesök i Pingstkyrkan
 • Stöd av ungdomspastor framförallt på Centralskolan
  Under en tid genomfördes en verksamhet på Långgatan för barn och vuxna med utländsk bakgrund. Resor ordnades till Pingstkyrkan i Jönköping för att skapa ytterligare gemenskap.