Församlingen och skolan

Grundskolan genomgick under 1960-, 1970- och 1980-talen en omfattande reformering och förändring genom nya läroplaner (Lgr 69) och (Lgr 80) samt regeringens proposition om samlad skoldag (1975/76:39).

I Lgr 69 betonas vikten av samarbetet mellan hem, skola och samhälle.

I Lgr 80 betonas bland annat livsåskådningsfrågor, samlevnadsfrågor, familjefrågor och elevens delaktighet.

I propositionen om en samlad skoldag (det som kom att kallas SIA, skolans inre arbete), betonas att undervisning och fria aktiviteter ska kombineras på ett sådant sätt att eleverna upplever trygghet med fasta tider varje skoldag. Föreningslivet bör beredas möjlighet att bedriva verksamhet tillsammans med eleverna.

Läs mer i bifogat dokument