Församlingen byter namn

Elim blir Filadelfia

Vid församlingsmöte den 2 april 1939 tas – efter en tid av samtal – beslut om namnbyte för församlingen.

Beslöts enhälligt att göra en framställning i Länsstyrelsen att få församlingen utbyta namnet Elimförsamlingen och i stället få kalla sig Filadelfiaförsamlingen i Nässjö.

Namnbytet godkändes av länsstyrelsen och vid församlingsmöte den 3 december 1939 och 6 januari 1940 fastställdes namnet Filadelfiaförsamlingen enligt tidigare beslut.

Församlingsmedlemmar i militärtjänst

Medlemmar som på grund av andra världskriget var inkallade i militärtjänst skrev regelbundet brev hem till församlingen med önskan om förbön. En del upplevde atmosfären som hård och längtade hem. Andra kunde berätta att de tillsammans med andra troende bildade en bönegrupp. I brev riktat till församlingen bifogades pengar.
Detta noterades som en speciell händelse i församlingsmöten.

Församlingssyster, social verksamhet

1944 beslutade församlingen att inrätta en tjänst som församlingssyster. Församlingen bedömde att den mest passande till denna tjänst

vore syster Ruth Wollstad, vilket också enhälligt av mötet utsågs till församlingssyster.

Man sydde också kläder för utdelning till behövande:

… har från fabrikör Karl G. Ottosson, Falköping, med stor tacksamhet fått mottaga stora lådor med textilvaror, som sedan av villiga systrar blivit sydda och utdelade till behövande.

En del av kläderna sändes till hjälpverksamheten i Europa och en del delades ut i Nässjö. Församlingsmedlemmar uppmanades också att ta emot barn från det krigshärjade Tyskland.