En förändrad värld skapar nya förutsättningar

Under andra världskriget och de närmaste åren efter kriget öppnades nya möjligheter och förutsättningar för församlingars missionsarbete. Länder som stått under olika kolonialmakter började kämpa för sin frihet och oberoende. En del länder öppnades och en del stängdes för evangelisk verksamhet.
Församlingen i Nässjö engagerade sig i olika åtaganden, bland annat genom att stödja missionärerna Siri Andersson – Palmestav och Ingrid och Eric Andreasson.

Läs mer i blad 6 – En förändrad värld skapar nya förutsättningar genom att klicka på länken neda.