Bibelmaraton – en gemensam satsning i Nässjö

Efter en tid av förberedelser och ett tidigare principbeslut i församlingen genomfördes Bibelmaraton den 22-25 november 1990 som en ekumenisk satsning. Under dessa dagar samlades över 100 000 kronor in för att användas i en bibelsatsning i Rumänien.
Närmare 400 personer deltog i genomläsningen av Bibeln som tog totalt 85 timmar och direktsändes i närradion.

För att motsvara längden på ett Maratonloppet fordrades det att man sprang 27 varv runt Ingsbergssjön. Pastorer och ledare utmanades av Lars Ydreborg att vara med. Ett 70-tal löpare deltog.

Som uppföljning av Bibelmaraton beslutade församlingen att inbjuda till upptäckar- grupper för fortsatta studier i bibeln. Närradion får också ett nytt programinslag med bibelundervisning.

Biblar till öst

Under en tid pågick en insamling för ”Biblar i öst”. Vid ett församlingsmöte den 6 april 1991 redovisas att 75 000 kronor hade kommit in till denna satsning. Bland annat beslutades om bibelspridning till Uzbekerna. Ett Nya testamente beräknades kosta ca 25 kronor. Församlingen beslutade också om att adoptera en folkgrupp, uzbeker i Centralasien.

Detta innebar

  • att man som församling känner ansvar för en onådd folkgrupp till dess att inhemska och livskraftiga församlingar växer fram inom området
  • att vi som församling får ett klart definierat mål för våra satsningar
  • att nå världen med evangelium
  • att församlingen på olika sätt försöker knyta relationer till folket
  • att uzbekerna blir vårt dagliga böneämne i fortsättningen
  • att vår bibelsatsning ger möjlighet för uzbeker att för första gången läsa hela Nya testamentet på sitt modersmål.