Arbetsgrupper – trosmålsättning

Under flera år arbetade olika grupper för att komma med förslag på att utveckla församlingens verksamhet och undersöka framtida lokalbehov.

Dagisgruppen

Vid församlingsmöte den 9 juni 1990 lämnades information från Nässjö
kommun om att man inte anser församlingens lokaler lämpliga för
dagisverksamhet. Arbetsgruppen avslutade där med sitt arbete.

Renoveringsgrupp och utvecklingsgrupp

Vid församlingsmöte den 6 augusti 1990 utsågs renoveringsgrupp och
utvecklingsgrupp. Ett förslag som senare presenterades handlade om utbyggnad av kyrkfoajé och församlingsvåning med nytt kök. Kostnadsberäkning 4 respektive 5 miljoner kronor. Ett annat förslag som nämndes var Cassels möbelhus som var till salu.

Utredningsgruppen för kyrkans renovering presenterade den 29 mars 1993 sin kartläggning och konstaterar att vid en ”annorlunda verksamhet, såsom socialt arbete i form av daghem, fritidshem, handicapverksamhet, äldreverksamhet, hobbyverksamhet m m, behövs en del förändringar som inte kan tas fram med mindre än att hela källarplanet används för detta ändamål och lägenhetsdelen i sin helhet används för servering, studios, expedition m m”.

Trosmålsättning

I samband med årsmötet den 6 januari 1992 beslutades på förslag från styrelsen en trosmålsättning:

  • Själavinnande församling: att vi ska få döpa minst 30 personer.
  • Missionen: att vi ska samla in 100 000 kronor till yttre missionen. 40 000 av dessa ska gå tillbibelskolbygge i Bangladesh.
  • Verksamheten: Arbeta med inriktningen att en gång i månaden satsa på att ha ett möte anpassat för icke troende.